Syd er i 4 spar og får ruter konge ut til esset. Det ser lovende ut. Hvis trumfen sitter slik at det ikke er taper er det veldig gode muligheter. Med trumfen 2-2 kan senere to hjerter trumfes hos nord, og det spilles for overstikk (kløver ess foran). Hva om en motstander har damen tredje i trumf? To hjerter kan fortsatt trumfes hos nord etter ess-konge i trumf, men da kan det se ut som om kløver ess må sitte foran. Er det noen sjanse om det er trumftaper og kløver ess sitter bak (tre kløvertapere)?

Denne sitsen burde syd tenkt på før han gikk i gang med spillet. Selv om det er fire taper kan det bli ti stikk med riktig timing. Det handler om å få så mange trumfstikk som mulig. Allerede i andre stikk må det trumfes en ruter hos syd. Så ess-konge i trumf og sitsen der oppdages. Så ess-konge i hjerter, hjerterstjeling (vest kaster en ruter), en ruterstjeling til og nok en hjerter fra syd. I det stikket kan vest kaste en ruter, men da blir ruter 10 en vinner. Så han kaster kløver. Nord trumfer, så ruter 10 til stjeling, og det er det tiende stikket (to store trumf, E-K i hjerter og to hjereterstjelinger hos syd, ruter ess og tre ruterstjelinger hos syd = 10). Det er altså fire tapere, men likevel blir det ti stikk hvis det startes med ruter til trumf allerede i andre stikk.

Her kan du lese mer om bridge.