Det vil si at det vil komme like mange enslige, mindreårige asylsøkere som det finnes barn under 18 år i Ålesund kommune.

UDI-direktør Frode Forfang sier at det totale antall asylsøkere ser ut til å passere 20000 i løpet av oktober. Han har tidligere varslet at det vil komme mellom 20000 og 25000 til Norge i år.

- Det gir snart ikke noen mening å lage prognoser, sier Forfang og erkjenner at det vil komme flere asylsøkere enn de tidligere har tatt høyde for:

- Tallet kommer til å bli høyere enn vi tidligere har oppgitt, sannsynligvis med en god margin, sier Forfang.

Flykningene strømmet på - Regjeringen kuttet

1000 under 15 år

I den nedlagte militærleiren på Lista bor 140 ungdommer. Bransjeveteran Torrey Nørsett (72) er eier, styreleder og busssjåfør på mottaket.

- Det er givende å jobbe med asylsøkere, sier Nørsett. Han driver mottak i Lyngdal, Lindesnes, Bygland og på Lista.

- De kaller meg for pappaTorrey. Det er fint, men det er opprivende å være vitne til uttransporteringer der barn blir vekket klokken tre på natta for å reise ut, sier Nørsett.

Det er fortsatt flest enslige, mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan. Men det kommer også mange fra Syria og Eritrea. Opp mot 1000 av barna som kommer alene vil i år være under 15 år. Neste år er det ventet over 1200 under 15 år, og som automatisk blir et ansvar fra barnevernet og Bufetat.

80-100 nye asylmottak

Det ligger dermed an til å komme vel fem ganger så mange barn under 15 år, som regjeringen har lagt til grunn i sine budsjetter.

UDI-direktør Frode Forfang varsler også at det vil bli behov for mange tusen flere plasser i nye asylmottak. En prognose fra begynnelsen av måneden, viser at det i gjennomsnitt vil bo 32550 personer på asylmottak i Norge i 2016.

- Dere ber nå om 15000 nye mottaksplasser og dere har allerede bedt om 7500 i tidligere runder. Hvor mange personer planlegger dere for å kunne håndtere i mottak?

- De 15000 plassene er det vi gjør i første omgang. Så må vi jo se på hvor langt det rekker når vi har kommet senere på høsten. Vi kan ikke si at dette blir siste runde. Vi kan sannsynligvis få behov for mange flere, sier Forfang.

- Vi får nå opp en del andre type mottaksplasser som vi tidligere ikke har fått. Det kommer løsninger rundt omkring som gjør at det kanskje blir lettere å få på plass mottak, sier Forfang.

Forfang sier det arbeides for fullt med å levere så gode tall som mulig til regjeringen. Det arbeides på spreng med en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, og som ventelig vil komme i månedsskiftet oktober/november.

De fleste får bli

Det vakte oppsikt da BT/Adresseavisen/Aftenposten før helgen avdekket at regjeringen i statsbudsjettet kuttet i UDIs budsjett med 0,3 prosent, blant annet fordi de anslo en nedgang i antall asylsøknader neste år.

Det fikk SV-leder Audun Lysbakken til å kalle statsbudsjettet «et liksom-budsjett».

Den store økningen i asylankomster vil også innebære store utfordringer for bosettingen av asylsøkere ute i kommunene. Først i november er det ventet nye anslag for bosettingsbehovet.

Men Frode Forfang opplyser at svært mange av asylsøkerne får innvilget oppholdstillatelse.

- Så langt i år ligger innvilgelsesprosenten på 75 til 80 prosent. Det er historisk høyt, sier han.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet avdramatiserer helsetilstanden til asylsøkerne. Han mener at de i hovedsak har de samme sykdommene som nordmenn.

- 1 av 50 av dem har behov for hjelp, sier han og legger til at de de vanligste sykdommene er diaré og forkjølelse.

- Men noen er så utslitt at de trenger legehjelp for det. Mange er slitne og har vært gjennom sterke opplevelser, sier Guldvog.

Er du opptatt av situasjonen for de mange som er på flukt ? Les kollega Åge Winges fortelling fra tre intense dager med syrere på vei fra Ungarn til Tyskland. (Pluss)

foto
Flere plasser: På pressekonferansen mandag ettermiddag opplyste UDI-direktør Frode Forfang at før oktober er omme, vil man passere 20 000 ankomne asylsøkere i Norge i år. Nå ber UDI om 15 000 nye mottaksplasser. Foto: Ole Gunnar Onsøien /, NTB scanpix