Det er lunsjpause ved fakultetet for arkitektur og billedkunst på NTNU, men likevel sitter fire studenter igjen i arbeidsrommet.

- Det er alltid en modell som skal forbedres eller være ferdig. Det tar tid, men det er utrolig viktig å få dem til så bra som mulig, forteller arkitektstudent Bjørg Helene Andorsen.

Studiebarometeret, som utarbeides av NOKUT, viser at arkitektstudentene jobber mer med studiene enn studenter ved noen annen studieretning. I gjennomsnitt breker arkitektstudentene 43,1 timer hver uke på studiene, 14,1 timer mer enn gjennomsnittet for alle studier, som er 29 timer.

Se oversikten over alle studiene nederst i saken.

Jobber døgnet rundt

Andorsen kjenner seg igjen i situasjonen.

- Jeg tror nok vi jobber mer enn mange andre. Men det går veldig i bølger. Noen ganger sitter vi på skolen hele dagen, går hjem og sover, og så begynner vi på igjen. Studiet vårt er organisert slik at vi har to tredeler prosjektarbeid hvert semester, og en tredel med teori. Da må vi jobbe en god del, sier hun.

- Hvor lenge kan dere holde på slik?

- Tja, etter to uker begynner det å bli tungt, sier Andorsen.

- Bekymringsverdig

Selv om arkitektstudentene utmerker seg i den øverste delen av skalaen, er spredningen mellom de ulike studiene urovekkende, mener NOKUT-direktør Terje Mørland.

I mange studieretninger svarer studentene at de bruker godt under 30 timer hver uke på studiene. Helt på bunn finner man språkstudentene, og de som studerer pedagogikk. Begge bruker mindre enn 24 timer hver uke på utdanningen, 20 timer mindre enn arkitektstudentene.

- Dette er bekymringsfullt. En betydelig andel studenter i Norge får ikke nok faglige utfordringer i sine studieprogrammer. Det burde ikke være mulig å bruke i overkant av kun 20 timer i uka. Dette må universitetene og høyskolene ta tak i, sier Mørland.

- Hvorfor tror du noen studenter bruker så lite tid på studiene?

- Det er nok todelt. Vår analyse viser at krav og struktur i form av forelesninger obligatoriske innlevering, labaktiviteter og så videre, har betydningen for innsatsen. Kravene studentene har ved enkelte studieretninger er helt klart for lave. I tillegg viser det seg at på studieretninger hvor opptakskravene er høye, typisk prestisjeutdanninger som arkitektur, sivilingeniør, legeutdanningen og lignende, har studentene en klar tendens til å legge inn mer innsats enn andre studier. Det har med studentenes ambisjoner å gjøre, sier Mørland.

Må bremses

Tilbake ved fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, er problemet snudd på hodet. Dekan Frederik Shetelig forteller at fakultetets utfordring heller er at studentene bruker for mye tid på studiene, enn for lite.

- Faremomentet er at man overanstrenger seg. Vi prøver å få til en balanse slik at de må gå hjem på kveldene. Tidligere dyrket man en forestilling på at en arkitektstudent skulle sitte døgnet rundt å jobbe, det ønsker vi ikke å videreføre. Vi jobber så godt vi kan for at de skal gjøre variasjoner.

- Karakterer ikke viktig

Arkitektstudent Aurora Schönfeldt Larsen sier at motivasjonen for all jobbingen ikke skyldes karakterjag, men ønsket om å gjøre alle prosjekter best mulig.

- Ofte må vi lage flere modeller før vi har en modell som vi kan levere inn som prosjektbesvarelse. Tilbakemeldingene vi får på modellene kan være litt individuelle, basert på hvem som vurderer dem. Men når vi blir innkalt på jobbintervju, blir prosjektporteføljen vår vurdert av arbeidsgiver. Derfor er en god modell bedre enn gode karakterer i seg selv, forklarer Larsen.

- Men er det mulig å komme seg gjennom arkitektstudiet ved å studere i overkant av 20 timer i uka?

- Det går vel an, det spørs hvor god ideen din er i utgangspunktet. Men i lengden vil det ikke gagne deg, sier arkitektstudent Espen Andersen.

StudieSamlet studieinnsatsBetalt arbeidSamlet studieinnsats og betalt arbeid
Arkitektur, landskapsarkitektur43,13,346,4
Medisin37,05,042,0
Sivilingeniør35,63,439,0
Kunst, design, musikk33,75,939,6
Ingeniør33,15,738,8
Matematisk-naturvitenskapelige fag32,64,537,1
Rettsvitenskap31,57,539
Sykepleie29,87,537,3
Psykologi29,27,436,6
Alle29,06,935,9
Grunnskole 5-årig/Lektor28,06,834,8
Økonomisk administrative fag27,38,135,4
Statsvitenskap25,98,033,9
Historisk-filosofiske fag25,47,833,2
Barnehage25,35,530,8
Grunnskole (1-7 og 5-10)25,26,531,7
Språk23,77,631,3
Pedagogikk23,111,334,4
foto
Dekan Frederik Shetelig ved fakultet for arkitektur og billedkunst forteller at fakultetet har et stort fokus på å gi studentene konkrete problemstillinger som de skal jobbe med. Foto: Børge Sved