Over syds 2 grand (20-21) tråkket nord for hardt på gasspedalen, og syd endte i 6 grand. Ø/V kunne tatt to sparstikk med det samme, men han valgte å spille ut kløver, kanskje uklokt, men hva som er riktig utspill kan være nokså tilfeldig. Kløver 10 vant det første stikket, men det var fortsatt kun elleve stikk.

Spillefører tok for E-K i ruter og spilte hjerter til damen. Så ruterstikkene. Vest kastet først hjerter. Da øst måtte kaste la han styrke i spar. Så feilet han grovt, for han innså ikke at det var unødvendig å holde hjerter. Derfor forsvant de to tilsynelatende verdiløse små kløverne han hadde, men det ble fatalt. For nå ble vest utsatt for en innspillsskvis. Etter ruterstikkene tok spillefører de to siste hjerterstikkene. Før det siste hjerterstikket så det slik ut:

På hjerter ess måtte vest kaste spar 4. Alternativet var å blanke kløver konge og gi syd to stikk i den fargen. Avslutningen ble spar fra syd til vests konge. Nå burde øst hatt igjen en kløver, for da kunne han stukket over spar konge og spilt kløver (syd måtte holde kun en spar og to kløver mot slutten for å ha en sjanse).

Slik det var kunne ikke øst stikke over spar konge, for da må han ha gitt nord de to siste i den fargen! Så spar konge vant stikket, og vest måtte spille kløver rett opp i syds saks – tolv stikk.

Her kan du lese mer om bridge.