Høsten 2018 skal det innføres en norm for antall lærere i skoler over hele landet.

- Jeg mener vi må klare å møte lærernormen uten å omplassere lærere. Jeg frykter at de skolene som i dag er prioritert blant annet på grunn av tidlig innsats eller sosioøkonomiske forhold, vil få redusert bemanning. Vi er for en lærernorm, men utfordringen er at denne per i dag ikke er finansiert fra staten, sier Otter Michelsen (SV).

Derfor foreslår han og SV at man bruker noe av kommunens overskudd på å ansette flere lærere. Også Høyre har kommet med sin smørbrødliste over hva de mener overskuddet på 440 millioner bør brukes til, blant annet rassikring av fengselstomta, slik at Studentersamfunnet kan bygge ut.

Anslått 6 mill.

SV skriver i sitt forslag: «For å unngå å ta ned eksisterende lærertetthet der denne er over normen, blant annet for å møte sosioøkonomiske utfordringer, bevilger bystyret 6 millioner for å øke lærertettheten i tråd med normen høsten 2018.» Michelsen håper han kan få med seg flertallet på dette.

foto
Sissel Trønsdal

Som kjent har SV trukket seg fra posisjonen i Trondheim, og Michelsen må finne seg i å vente på hva Ap og deres samarbeidspartnere bestemmer seg for. Ap's Sissel Trønsdal skriver i en kort kommentar:

- Jeg tror nok at frykten for at lærere skal omplasseres mellom skoler er ubegrunnet, skriver Ap-Trønsdal.

foto
Camilla Trud Nereid

Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid kommenterer:

- Ingen lærere må flytte fra én skole til en annen, men noen vil måtte flytte internt på egen skole, sier Nereid.

Hun sier skolene har hatt såpass god økonomistyring i 2017, at de skal klare å oppfylle normen til høsten. Samtidig kommer det en ny norm fra 2019.

- Det som kan være et problem, er at normen tvinger oss til å prioritere de som har lærerutdanning. Det kan gå på bekostning av assistenter, som vernepleiere og barnevernspedagoger. Vi er bekymret for hvilke konsekvenser det kan få, sier Nereid.

Les også: Kan gi 70 nye årsverk

Flere SV-forslag

I tillegg til lærernorm-penger, har SV flere andre forslag, for eksempel:

Barnehage: Det er et overforbruk på spesialpedagogikk i barnehagene sammenlignet med budsjett. SV ønsker ikke innstramminger, men heller å øke potten med 10 millioner kroner.

Helse- og velferd: SV er bekymret for problemer med å sikre god og kvalifisert bemanning om sommeren ved flere helseinstitusjoner. De vil sette av 1,5 millioner for å bidra til økt bemanning i sommer, også ved overdoseteamet.

Kultur: Scenetrekkene i store sal i Olavshallen må erstattes, mener SV, som vil sette av 25 millioner kroner til dette.

Vei: Adresseavisen skrev nylig at et overforbruk på 15 millioner kroner i vedlikeholdsutgiftene i Trondheim sist vinter, gir tøffe innsparinger vinteren 2018/19. Det er varslet langt mindre brøyting, strøing og bortkjøring av snø. Det vil SV ikke ha noe av, og de setter av 7,5 millioner kroner til dette.

Den totale regningen som SV-forslagene kommer på, vil gjøre at kommunen får 100 millioner kroner mindre å sette i disposisjonsfond enn det rådmannen foreslår. Kommunaldirektør Olaf Løberg har forklart hvorfor han mener det er best å sette rundt 260 millioner kroner av det totale overskuddet inn fondet, som er en pott med penger kommunen kan bruke til uforutsette utgifter og trangere tider.

- Ved å styrke disposisjonsfondet, kan vi gi pensjonskassen større sikkerhet og man kan få høyere avkastning. Det er hovedbegrunnelsen, sa Løberg til Adresseavisen nylig.

foto
Olaf Løberg

Ifølge ordfører Rita Ottervik behandler de saken om overskuddspengene i formannskapet 12. juni, og hun sier at det før det en gang blir klart hva de har bestemt seg for. Saken må deretter behandles i bystyret.

Les også: Trondheim vil få de fleste nye lærerstillingene