Syd spilte 4 hjerter etter at øst mange steder hadde vært med og fortalt at han hadde gode kort. Singekl ruter kom ut, men mange la lavt fra nord da det ikke behøvde å være singelton. Da ble det bet, øst vant med ruterhonnør og spilte ruter 2 til stjeling (Lavinthal for kløver), og så kløver fra vest. Syd må innom trumfesset, og kløver konge gir beten. Det blir mer interessant om det stikkes opp med ruter ess i første stikk. Så hjerter, og om øst legger liten står kontrakten.

Øst får for så trumfesset, og senere kan konge-dame i ruter presses ut i ruter. Den fjerde ruteren gir kløveravkast. For å bete må øst gå opp med trumfesset. Det kan se det ut som om betevarianten er konge-dame i ruter og mer ruter mens vest har igjen en trumf. Da får ikke syd avkastet for kløver, han må stjele høyt. Men det kan ordne seg likevel. Han stjeler høyt, så hjerter til bunns. Før den siste ser det slik ut:

Øst må ha alt i kløver slik at syds åtter (!) er en trussel. På hjerter 6 kastes kløver dame, og øst er fanget i en criss-cross skvis. Kaster han spar spilles spar ess som feller kongen, og bordet står. Kaster øst kløver spilles kløver til esset.

Spar ess er inntak til kløver 8 som står! For å bete må øst gå opp med hjerter ess i andre stikk, så ta kun en ruterhonnør og gi vest ruterstjeling. Kløverskift bryter effektivt forbindelsene.

Her kan du lese mer om bridge.