I slutten av september kom det en russisk prostituert kvinne til politiet i Trondheim. Hun ville anmelde en sak.

- Hun fortalte at hun var ranet og utsatt for seksuelt overgrep dagen før. Politiet iverksatte da umiddelbart etterforskning - både teknisk og taktisk. Vi sikret spor på stedet hvor fornærmede fortalte at hun var ranet, men også på andre steder, sier politifullmektig Aleksander Tokle ved Trøndelag politidistrikt.

Forklarte hun ble banket

Han opplyser at den prostituerte har forklart at hun ble fraranet et mindre pengebeløp og noen gjenstander.

- Har kvinnen fortalt om voldsbruk?

- Da fornærmede anmeldte saken, fortalte hun at hun var banket opp i forbindelse med ranet, sier Tokle.

To menn løslatt

26. september ble en 25 år gammel mann pågrepet som følge av etterforskningen. Politiet siktet ham for ran og for å ha utsatt den prostituerte for en seksuell handling. Mannen ble deretter fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett og fengslet i fire uker. I retten begrunnet politiet behovet for varetekt med bevisforspillelsesfaren i saken.

4. oktober ble ytterligere to menn (37 og 28 år) pågrepet i saken og siktet for det samme som førstemann. Også disse ble fengslet. To av de siktede er nå løslatt av politiet, mens 37-åringen fortsatt sitter i varetekt. Dette skyldes imidlertid et annet forhold mannen etterforskes for, opplyser Tokle.

- Alle de tre mennene er fortsatt siktet i ranssaken, og etterforskningen pågår. Vi undersøker blant annet om det er begått andre seksuelle overgrep mot kvinnen, sier politifullmektigen.

Advokat Vibeke Meland er bistandsadvokaten til den prostituerte kvinnen. Hun opplyser at klienten er svært preget av hendelsen.

Vibeke Meland er bistandsadvokaten til den prostiuerte kvinnen som har anmeldt ran. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

- Dette var en svært dramatisk og skremmende hendelse for henne. Hun har aldri opplevd lignende tidligere, sier Meland.

- Ikke forberedt på tre personer

Tokle opplyser i tillegg at de angivelige straffbare forholdene mot den prostituerte skal ha skjedd i en leid leilighet i Trondheim sentrum.

- Hvordan skal mennene ha kommet i kontakt med kvinnen. Hadde noen av dem en relasjon med henne?

- Fornærmede opplyser at hun har annonsert sine tjenester på en nettside med telefonnummer, og at det ble tatt kontakt på telefon i forkant av ranet. Hun var imidlertid ikke forberedt på at det skulle komme tre personer. Politiet mener at alle tre hadde en aktiv rolle i forbindelse med ranet, sier Tokle.

Den russiske kvinnens anmeldelse, er imidlertid ikke den første anmeldelsen politiet i Trøndelag har mottatt fra en prostituert i det siste, og som dreier seg om ran. Politidistriktet fikk tidligere i år anmeldelse i en lignende sak. I tillegg har de informasjon om en mulig tredje sak fra tidligere i år. Denne er imidlertid ikke er anmeldt, opplyser Tokle.

Advokat Morten Aalberg mener at den fornærmede under et rettslig avhør kom med uttalelser som gjør at den siktede klienten hans (37) ikke kan straffes i saken.

- Modusen er lik i disse sakene, og det er naturlig at vi undersøker om det er noen sammenheng mellom dem, sier politifullmektigen, som samtidig presiserer at de tre siktede mennene foreløpig kun knyttes til saken som omhandler den russiske kvinnen.

- Prioritert sak

- Dette er et utfordrende miljø å etterforske i. Det er lukket, og de fornærmede det er snakk om er omreisende, utenlandske kvinner. I tillegg sitter det langt inn for disse å anmelde slike saker. Vi frykter derfor at det kan være mørketall. Kvinnene det er snakk om er i en sårbar situasjon og kan samtidig ha mye penger tilgjengelig. Vi frykter derfor også at det kan være en trend både lokalt og nasjonalt at det begås ran mot prostituerte. Dette er derfor en prioritert sak for politiet, sier Tokle.

Tokle påpeker at det er viktig at politiet har god kontakt med prostitusjonsmiljøet for å avdekke eventuelt flere slike saker.

- Det gjør det mulig å avdekke og etterforske denne typen saker. Tillit er svært viktige i slike saker.

Alle nekter skyld

Den russiske kvinnen har i to rettslige avhør i Sør-Trøndelag tingrett forklart seg om det hun mener skjedde i leiligheten i Trondheim. Det siste avhøret ble gjennomført torsdag. Forsvarere var til stede under begge rettsmøtene, og hadde anledning til å stille spørsmål. Avhørene, som ble filmet, kan brukes i en eventuell straffesak senere - i tilfelle den fornærmede ikke har mulighet til å møte.

Advokat Arve Røli opplyser at den siktede klienten hans også nekter straffskyld.

Alle de siktede, som er bosatt i Trøndelag, nekter straffskyld.

- Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av forholdene, og har ikke har kjennskap til det som er anmeldt, sier advokat Arve Røli, som forsvarer 25-åringen.

- Min klient nekter straffskyld, sier også advokat Frode Wisth, som forsvarer 28-åringen.

Advokat Frode Wisth forsvarer den 28 år gamle mannen, som har sittet i varetekt. Klienten hans nekter skyld. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Advokat Morten Aalberg, som forsvarer den eldste av mennene, forteller at klienten også nekter for å ha vært i leiligheten.

- Etter spørsmål fra meg til den fornærmede under det rettslige avhøret, fikk vi avklart at dette stemmer. Etter mitt skjønn kan han heller ikke straffes for medvirkning i denne saken, sier Aalberg.