Brannfakkel fra biskopen i Nidaros om gamle kirkebygg