- Hadde håpet vi ikke skulle være første skole med dette

foto