Psykisk syke «Lisa» klarer seg ikke alene. Hun ble utskrevet med en pakke sobril da korona kom