- Trondheim struper Midtbyen med å legge til rette for syklister på bekostning av bilistene

foto