- Det er flaks at det ikke ble møteulykke eller at noen gikk på gangveien