Garasje overtent - var fare for spredning til bolighus