- Hadde barnevernet vært en butikk, hadde den vært konkurs

foto