Førsteklassingene i Trondheim skal få gratis SFO

foto