- Bemanningen er så lav at vi ikke har noe å gå på

foto