- Vi har savnet å ha det artig. Det har vært ensomt