Fiklet med revolver på bussen, utløste stor aksjon og forsøkte å spyle våpenet ned i toalettet

foto