- Bygget blir som en høy og dominerende vegg i et område med småhus

foto