- Barn helt ned i åtteårsalderen tar kontakt. Det er urovekkende