Drapene i Kongsberg: Så politiet gå gjennom garasjer og bakgårder

foto