- Det samene forteller, gjør veldig sterkt inntrykk på meg