- Jeg følte jeg satt midt i en historisk hendelse og snakket med hovedpersonen

foto