foto
Oslo John Brungot skal spille Bør Børson. Ukeportrettet. Foto: Kristin Svorte Foto: Kristin Svorte

En Bør som kan bære