- Bare et tidsspørsmål før vi får delta-utbrudd i Trondheim