28-åring dømt for omfattende fakturabedrageri - mister retten til å drive selskap i fem år

foto