Roar så for seg 30–40 gourmet-bestillinger. Det kom så mange at han måtte stenge salget

foto