- Ikke grunnlag for noen videre dialog om utkjøp

foto