Fant nye tegn på at det ikke var Olav Tryggvason som grunnla Trondheim

foto