Etterlyser svar fra kringkastingssjefen om «Bamsegutt». Dette sier etikkredaktøren