- Folk fra Trondheim drar heller til nabokommunen for å handle enn på City Syd

foto