foto
Krever erstatning: E ntreprenørselskapet Reinertsen mener ekspertene fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) opptrådte uaktsomt i forbindelse med byggingen av Tangtunellen i Stjørdal, og krever erstatning. F.v. styreleder Erik Reinertsen, sakkyndig Jan Hartlén, partsrepresentant Roger Holand og advokat Frode Henning Antonsen. Foto: Kristin Svorte

Nå krever Reinertsen erstatning for dårlige råd fra Norges Geotekniske Institutt(NGI).

Ifølge saksdokumenter som Adresseavisen har fått tilgang til, hevder entreprenørselskapet at den dårlige rådgivningen påførte dem ekstrakostnader på 64 millioner kroner.

Reinertsens totalentreprise på prosjektet var i størrelsesordenen 116 millioner kroner.

Møtes i retten

Striden står om NGI burde ha oppdaget hvor dårlige grunnforholdene på Tangmoen i Stjørdal egentlig er. De var leid inn for å vurdere sikkerheten og stabiliteten før tunnelen ble bygd. Men da arbeidet startet fikk flere hus i området omfattende skader. Det skal også ha vært fare for folk og maskiner.

Mandag startet den ukelange rettssaken i Oslo tingrett der Reinertsen sammen med forsikringsselskapet Gjensidige krever erstatning for ekstrautgiftene. Motparten i retten er NGI og deres forsikringsselskap If Skadeforsikring.

Styreleder i Reinertsen AS, Eirik Reime Reinertsen (67), var selv i retten i går morges. Han henviste Adresseavisens spørsmål om saken til selskapets advokat. Advokat Frode Henning Antonsen fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA ønsker ikke å kommentere sakens gang i retten, utover å oppsummere selve kjernen i uenigheten overfor Adresseavisen.

Måtte gjennomføres

– Man fikk en rådgivning fra NGI som gikk både på sikkerhet og stabilitet i byggegropa og setninger i grunnen. Disse setningene ble betydelig høyere enn det som NGI hadde kommunisert til Reinertsen på forhånd. Da skaden skjedde måtte prosjektet gjennomføres på en fordyrende måte. Ekstrakostnadene krever Reinertsen og Gjensidige forsikring at NGI og IF forsikringsselskap må erstatte, sier Antonsen.

Stein Kleven fra Crawford Legal Advokatfirma AS representerer NGI. Ifølge hans sluttinnlegg i saken avviser NGI kravet om erstatning og saksomkostninger fra sin oppdragsgiver.

– NGI advarte

Han skriver at Reinertsens påståtte lidte tap skyldes at de i sitt anbud til Statens vegvesen ikke tok tilstrekkelig høyde for påregnelige og forventede kostnader. Advokaten viser også til at NGI allerede før byggingen startet, advarte om at byggingen kunne føre til skader på hus i området som ville utløse millionkostnader.

«Ved å gjennomføre prosjektet som forutsatt, måtte Reinertsen beklageligvis – med forsett og vinnings hensikt – likevel påføre bebyggelse skjevsetninger,» skriver Kleven i sluttinnlegget.

– Dette er komplisert sak. Jeg har egentlig ingen kommentarer ut over det som står i sluttinnlegget og er sagt i retten, sier advokat Kleven.

Fremmet motkrav

NGI har på sin side fremmet krav mot Reinertsen AS for penger de har utestående etter oppdraget. I alt handler dette om 1,7 millioner kroner og forsinkelsesrenter. I likhet med Reinertsen krever de også at motparten må betale saksomkostningene.

Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, som var prosjektleder for E6 Trondheim-Stjørdal, var i går ikke kjent med at saken er oppe til behandling i Oslo tingrett. Han er likevel ikke overrasket at saken endte i retten.

– Det er snakk om store ekstrakostnader på prosjektet. De geotekniske vurderingene er en del av dette, sier han.

– Flyttet seg 10 cm

Adresseavisen har tidligere skrevet om skadene på hus i området da tunnelen ble bygget.

Ifølge sakspapirene er det utbetalt erstatning for skader på fire ulike hus i området på totalt ca. åtte millioner kroner. Martin Moes gate 10, hvor firmaene Kristoffersen Bil AS og Riis Bilglass AS holder til, fikk størst skader.

Ifølge daglig leder Tore Kristoffersen i Kristoffersen bil, har hele bygningen flyttet seg 10 cm. I tillegg er det omfattende setningsskader og sprekker. Gjensidige opplyser til Oslo tingrett at skadene på dette bygget alene førte til utbetalinger på 5,75 millioner kroner til Statens vegvesen.

– Vi inngikk et forlik i saken. Innholdet har jeg ikke lyst til å kommentere, men det er ingen vinnere i denne saken, sier Kristoffersen.

foto
Flyttet hele bygget. Flere av husene i området fikk tildels store skader da Tangtunnelen ble bygget., Verst gikk det ut over lokalene til Kristoffersen Bil AS. Foto: FRANK CADAMARTEri, Adresseavisen
foto
Saksøkt. Advokat Stein Kleven representerer Norges Geotekniske Insitutt (NGI) i retten. Foto: Kristin Svorte