Waage avviser at Olsø har hengt over skuldra hans (se hele tilsvaret fra Olsø og Waage lengre ned i saken).

Arnstad sier:

- Det er helt uholdbart at denne type opsjoner er hemmelige. Dette er jo noe Rune Olsøs kolleger ikke har ant noe om. Jeg reagerer også på at Rune Olsø framstiller seg som en stakkars fritidspolitiker. Det er mulig han ikke er heltidspolitiker lenger, men Rune Olsø kjenner alle irrganger i Trondheim rådhus, sier Sps parlamentariske leder, stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, Marit Arnstad.

Les bakgrunn: Ap-toppens skjulte tomteavtale

Les også Olsøs kronikk: Adressa drukner fakta

- Hjelper lite med formelt riktig

Arnstad sier at sakene Adresseavisen har omtalt er uheldige.

- At det formelt sett er gjort riktig, hjelper lite når alt tyder på at Rune Olsø har sittet over skuldra til Geir Waage og påvirket prosessen.

- Dette har de jo begge sagt ikke er tilfelle, at Olsø ikke deltar?

- Men nå vet vi hva som skjedde på Lian. Jeg synes Adresseavisen dokumenterer godt det som skjedde der. Jeg har ingen grunn til å ikke feste lit til det Opoku, Lykke og Gunnes sier – at det var et sterkt engasjement fra Olsøs side på møtet på Lian. Hvordan skal vi da være trygg på hva som skjer inne på kontoret til Geir Waage?

Arnstad reagerer på mangel på åpenhet i saken.

- Men Olsø sier at han har informert Aps gruppestyre?

- Den eneste informasjonen som er gitt er at Aps gruppeleder Geir Waage mener å huske at Være ble nevnt. Dette holder ikke. Olsø skulle ha informert eget parti, men det er heller ikke tilstrekkelig, alle partier i bystyret skulle vært informert om hvilke direkte interesser han har. Da hadde også kollegene fra andre partier vært klar over saken da han tok ordet på Lian. Fremover blir det svært viktig for Ap å være svært åpne om alle slike forhold. De har ingenting å gå på av troverdighet i slike saker lenger.

- Skal man ikke kunne ha slike interesser og samtidig være politiker?

- Jo. Det skal ikke være yrkesforbud. Men da må man være pinlig nøye i alle deler av prosessen, ikke bare det formelle, men også det reelle. Derfor mener jeg at kontrollkomiteen i Trondheim må gå inn i disse sakene. Er det samsvar mellom det formelle og det reelle? Dette er saker som er ekstremt splittende for det politiske miljøet i Trondheim, og i slike saker er det desto viktigere at alt har skjedd slik det skal. Det er god grunn til å tvile på det er tilfelle her, sier Arnstad.

Les også: For mange boliger, feil type, feil sted

- Må sette på bremsene

Hun håper også at departementet nå griper inn og sier at Trondheim må stanse utbyggingen av dyrkamark.

- Stortinget har vedtatt ambisiøse målsettinger om jordvern, disse kan ikke oppfylles dersom alle skal tenke slik som Ap gjør i Trondheim. Derfor må også Trondheim få beskjed fra departementet om å sette bremsene på, sier hun.

- Legg fram opsjonsavtalen, sier SVs førstekandidat til Stortinget, Lars Haltbrekken og fortsetter:

- Det burde vært gjort for lenge siden, men nå må Rune Olsø i hvert fall gjøre det. Det har uten tvil vært uryddighet i denne saken. Det kan godt være at det formelle er i orden, men det hjelper ikke når vi ser den type uryddig opptreden. Man kan ikke lovregulere seg fram til ryddighet. Stortinget har et regelverk der en slik avtale måtte ha blitt oppgitt. Trondheim kan bare kopiere det regelverket.

- Hva ville man i så fall tjent på det?

- At folk har visst hvilke interesser som foreligger. Det har man jo ikke gjort her. Her har Olsø argumentert på Lian, uten at noen visste at han hadde private interesser øst for byen. Nå kommer han ikke utenom å legge fram avtalen slik at byens befolkning får vite hvilke interesser han har gjennom Adresseavisen.

SVs førstekandidat til Stortinget, Lars Haltbrekken, sier at det er ingen vei tilbake: Rune Olsø må legge fram opsjonsavtalen på Være.

Olsø: - Jeg har fulgt reglene

Rune Olsø kommenterer denne saken i en e-post:

«Mye kan tyde på at stortingsvalgkampen er i gang, så det kan være greit å minne om de faktiske dokumenterte fakta: Jeg informerte Arbeiderpartiets gruppestyret om mine interesser allerede høsten 2015, for over ett år siden. Når sakene har vært til behandling i kommunen, har jeg meldt meg inhabil av samme grunn. Jeg har også alltid gått ut av rommet når sakene har blitt behandlet internt i partiet. Jeg har altså fulgt reglene til punkt og prikke», skriver Olsø.

Han fortsetter: «Jeg vil mane Arnstad og Haltbrekken til prinsippfasthet. De krav de ønsker å sette til politiske motstandere, må de sette til alle, også representantene fra sitt eget parti. For eksempel må regler om offentliggjøring av informasjon om egne og arbeidsgivers interesser gjelde alle folkevalgte likt», skriver Olsø, som påpeker at han vil «fortsette å følge de reglene som gjelder til enhver tid, slik jeg også har gjort i denne saken.»

Vi ber Olsø svare ja eller nei på om han vil offentliggjøre opsjonsavtalen, slik Haltbrekken ber om. Han svarer i en sms: «Jeg kommer til å følge de reglene som gjelder for alle folkevalgte likt, slik jeg også har gjort hittil i denne saken.»

Videre i e-posten skriver Olsø: «Jeg må også si at jeg reagerer på at Arnstad omtaler de av oss som driver med politikk på fritiden, som «stakkars fritidspolitikere». De fleste av oss har et sterkt engasjement for trygg eldreomsorg, gode skoler og arbeid til alle, og vi har dette engasjementet selv om vi ikke har en godt betalt politisk jobb slik Arnstad har. Det er ingenting «stakkars» med å ha en vanlig jobb og et sterkt politisk engasjement på fritiden, heller tvert imot.»

Les også: Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik

Waage: - Arnstad har misforstått

Geir Waage skriver i en e-post at han får inntrykk av at Arnstad snakker mot bedre vitende:

«I motsetning til hvordan Arnstad fremstiller det, informerte Olsø hele gruppestyret i Arbeiderpartiet om sin interesse her allerede for ett år siden. I denne saken er alle regler fulgt, og Olsø har ikke deltatt i behandlingen av området. Og jeg kan avkrefte at Olsø har hengt over min skulder,» skriver Waage.

Han fortsetter: «Det virker for øvrig som om Arnstad har misforstått hva grønn strek er, nemlig et forslag om varig vern, ikke et forslag om å endre reguleringsstatus. Dersom man hadde vernet Være og Ranheim slik Arnstad ønsker, måtte man stemme nei til dobbeltspor på jernbanen mellom Trondheim og Værnes og nei til den utvidelsen av E6 Øst som nettopp ble vedtatt. Begge deler tar store areal med dyrkamark i dette området. Sannheten er at Arnstads eget parti for få uker siden stemte sammen med Ap for å bygge ned denne dyrkajorda slik at E6 Øst kan utvides.»

Les også: Rune Olsø lobbet mot politikerne om Kastbrekka