Men foreløpig er den såkalte NIPT-metoden forbeholdt gravide over 38 år, eller gravide som av andre årsaker har et risikofylt svangerskap.

- Dette betyr at de som før fikk en nål i magen, nå kan få gjennomført en blodprøve. Det synes jeg er veldig bra, sier Birgitte Heiberg Kahrs, overlege ved nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs Hospital.

Redd for å skade

Hvert år gjennomfører mer enn hver tiende gravide kvinne fosterdiagnostikk som følge av at de har et såkalt risikofylt svangerskap. Til nå har fostervannsprøve og morkakeprøve vært en viktig del av fosterdiagnostikken, men begge metodene innebærer et stikk i den gravide magen. Det medfører en liten risiko for spontanabort.

Bedre: Birgitte Heiberg Kahrs, overlege ved ved nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs Hospital er glad for at en ny og ufarlig test nå skal erstatte morkake- og fostervannsprøver.

- I dag opplever vi at mange gravide som får tilbud om fosterdiagnostikk, synes dette er kjempevanskelig. Det kan være kvinner som på grunn av sin alder har forhøyet risiko i svangerskapet, men så er de samtidig redde for å skade fosteret. I noen tilfeller kan det være at de har ventet lenge på å bli gravide og de kan ha fått fertilitetshjelp. Barnet er svært ønsket, sier Kahrs.

Helsedirektoratet og helseministeren har nå sagt ja til å innføre NIPT i Norge for blant annet å undersøke om et foster har Downs syndrom. I og med at NIPT er en blodprøve fra mor, gir den ingen risiko for spontanabort. Samtidig er det en langt mer presis og sikker test enn morkake- og fostervannsprøve.

Her kan du lese Helsedirektoratets anbefaling rundt bruken av NIPT.

St. Olavs Hospital vil nå søke om å få ta i bruk testen, og Kahrs håper at den kan tilbys gravide i høst.

- For oss er det etisk lettere å gjennomføre en blodprøve fremfor en morkake- eller fostervannsprøve. De kvinnene som ønsker å unngå en fostervannsprøve, er også definitivt klare for denne testen, uttalte Kahrs da Bioteknologirådet i samarbeid med fagmiljøet ved St. Olav nylig inviterte til et åpent møte om NIPT.

Omstridt test

Men NIPT er en omstridt test. Kristelig Folkeparti har vært en av de sterkeste kritikerne til innføringen av NIPT.

- Vi ønsker ikke en intensivering av jakten på barn med Downs syndrom, uttalte stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad.

Debattmøte: Bioteknologirådet inviterte nylig til møte om innføringen av NIPT i fosterdiagnostikken. Fra venstre Birgitte Heiberg Kahrs, overlege ved St. Olavs Hospital, Ragnhild Glad, overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Mona Nystad, forsker ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Anne Mari Røsting Strand, forsker ved universitetet i Agder og Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU. Til høyre Bjørn Myskja, nestleder i Bioteknologirådet.

Anne Mari Røsting Strand, forsker ved Universitetet i Agder, var en av skeptikerne på møtet i Trondheim. Hun mener NIPT ikke bare er et gode for kvinner som ønsker å få svar på om fosteret er friskt.

- Jeg tror ikke vi kan snakke om dette som et verdinøytralt helsetilbud. Dette er et tilbud som søker spesifikke avvik, uten at det gis behandling, sa Strand som påpekte behovet for flere studier for å finne ut om en slik test er et ubetinget gode for en kvinne.

Det var Universitetssykehuset i Nord-Norge som første gang søkte om å erstatte fostervanns- og morkakeprøve med blodprøve. Ragnhild Glad, overlege ved UNN, understreket at hun som medisiner er opptatt å av å gi best mulig informasjon til de gravide, slik at de kan ta informerte valg. Dette innebærer også at de skal få vite prognosene for det fosteret de bærer på.

- Vi ønsker å påvise tilstander som kan gi økt fare for sykdommer, og vi ønsker å gjøre det tidlig i svangerskapet. Vi ønsker å forberede den gravide. Kanskje er det slik at det er verdifullt i seg selv å forberede seg på et barn med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, sa Glad.

Bare risikosvangerskap

Men ett av de sentralene spørsmålene som nå følger av den nye testen, er hvorfor bare kvinner med risikosvangerskap skal tilbys denne. Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU, påpekte i møtet at testen bør åpne for en ny debatt om fosterdiagnostikk.

For alle: Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU, mener det nå bør diskuteres om NIPT skal tilbys alle gravide, i og med at testen ikke innebærer noen risiko for den gravide.

- Dette er siste skudd for baugen for alderskriteriet som bestemmer at kvinner over 38 år blir tilbudt fosterdiagnostikk på et sølvfat, mens det er forbudt for kvinner under 38 år. Nå kan vi tenke tanken at alle gravide kan ta NIPT. Det betyr at vi må tørre å ta diskusjonen om fosterdiagnostikkens verdigrunnlag. For de aller fleste mennesker er fosterdiagnostikk positivt, og det fremstår som et gode. Da må vi diskutere hva som er en rettferdig fordeling av dette godet, sa Solberg i møtet.

Solberg mener at siden NIPT er en risikofri test, og samtidig en enkel test å gjennomføre, er det naturlig at det det blir en vurdering på hvem som skal få testen, hvem som skal kunne be om testen og eventuelt om noen skal kunne kjøpe seg en slik test.

- En ser at gravide snakker sammen på sosiale medier, og hvis denne testen fremstår som ønsket og attraktiv, så kan det fort bli et press på at flere skal få den. Men samtidig kan det være verdt å tenke på at en blir ikke lykkelig av å teste seg i svangerskapet, sier Solberg.