Leder for kontrollutvalget i Leksvik, Torkil Berg (Ap), mener det er flere forhold ved rådmannens lønnsavtaler tilbake i tid det er grunn til å stille spørsmål ved.

- Jeg ser at flere reagerer på lønnsnivået. Det kan jeg forstå. Som leder av kontrollutvalget reagerer jeg mest på vilkårene og måten forhandlingene om lønn og pensjon har foregått på, sier Berg.

Det var Fosna-Folket som først omtalte denne saken.

Les bakgrunnen for saken her: Kommuneadvokat på Fosen skulle få 3,7 mill. i etterlønn

- Flere problematiske forhold

Lønnsavtalen ble inngått i juni 2015. Torkil Berg viser til møtet i kontrollutvalget i juni i år, der det ble konkludert med at inngåelse av lønnsfastsettelse av rådmann ikke var i henhold til gjeldende reglement.

- Ordfører, vareordfører og rådmann skal ikke inngå slike avtaler alene uten å inkludere politisk forhandlingsutvalg, sier Berg.

Han mener det er flere forhold som er problematiske her.

- Pensjonsavtalen som er inngått, er på et betydelig beløp, og hvis den blir utløst vil den ha ukjente konsekvenser for den fremtidige kommuneøkonomien og den fremtidige kommunen, sier Berg.

Et annet forhold han reagerer på er at ordførerens godtgjørelse på det tidspunktet var lik rådmannens lønn.

- I og med at ordfører var med å forhandle lønn til rådmann påvirket han også med dette sin egen godtgjørelse, sier Berg.

Les kommentaren: Skamløse kommunetopper

Les også: Har ikke lenger tiltro til Dretvik som kommuneadvokat

Skal granskes

12. september er det møte i kontrollutvalget. Da vil nåværende ordfører orientere utvalget om det som har skjedd.

- Den inngåtte permisjonsavtalen er ikke interessant i så måte. Det er en avtale som er inngått på grunn av det som har foregått i fortid. Vi vil se på hvordan avtaler, inkludert tidligere lønnsfastsettelse, har foregått i de tre siste årene.

Berg viser til at rådmann Dretvik ble ansatt i 2013.

- Etter ansettelsesdato er lønningen til rådmannen justert opp to ganger. Det ser ut til at dette har skjedd uten at det politiske forhandlingsutvalget har vært involvert, noe som reglementet krever. Vi vil vite hvordan rådmannen har fått lønnsøkning, og hvem som eventuelt kan ha hatt fordeler av det?

Det var i forbindelse med behandlingen av årets budsjett at politikerne ble klar over at rådmannen hadde fått lønnsøkning.

- Men vi fant ikke dokumentasjon på at lønn var forhandlet. Det var da vi lurte på om forvaltningen var forbigått?

- Vil dere politianmelde forholdet?

- Der er altfor tidlig å si. Vi må se på fakta, innhente opplysninger, og søke ekstern bistand for å vurdere funn vi sitter med, sier han.

- Ikke uvanlig

Adresseavisen har forsøkt å få en kommentar fra Dretvik, uten å lykkes. Han har tidligere sagt til Fosna-Folket:

- Jeg går fra en lovpålagt oppgave som rådmann i Leksvik til en ikke lovpålagt jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Derfor ønsket jeg meg en avtale som sikret meg kompensasjon i tilfelle jeg mistet jobben mot min vilje, sier Kai Terje Dretvik.

- Avtalen gir deg krav på fire årslønner i etterlønn dersom du slutter som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. I tillegg sikrer den andre goder som for eksempel fremtidig pensjon, adgang til å benytte hjemmekontor. Finner du dette rimelig?

- Dette er ikke uvanlige betingelser. Om det er rimelig eller urimelig, får andre vurdere, svarer Dretvik til Fosna-Folket.