– Trafikken er ikke så stor, vi tror dette kan løses ved buss for eksempel hvert 15. minutt og utbedring av fortauet.

Det sa byplansjef Hilde Bøkestad da hun orienterte formannskapet om arbeidet med detaljreguleringen av Trondheim Spektrums nye hall på Øya onsdag.

Dramatisk utvikling: Styret i Spektrum truer med å stoppe utbyggingen

To ulike alternativ

Byplankontoret og rådmannen i Trondheim legger nå siste hånd på sitt forslag til detaljreguleringsplan for den omstridte hallen på Øya i Trondheim. Slik Adresseavisen tidligere har skrevet utredes to ulike alternativ for selve hallen. En noe redusert utgave, som ikke vil oppfylle kravene til internasjonale idrettsarrangement og store konserter, men som gir mer park og uteområder på Øya.

Det andre alternativet oppfyller alle kravene til konserter, store idrettsarrangement og politikernes tidligere bestillinger om hva en slik storhall må inneholde. (Se faktaramme) Alternativene for Trondheim Spektrum Dette er de to ulike alternativene Byplankontoret foreslår for den nye storhallen på Øya. Til venstre den nedskalerte versjonen og til høyre en hall som tilfredsstiller alle krav til store sportsarranement, fire hallflater og store konsertbegivenheter. Dra i skillelinja midt på bildet for å sammenligne de to alternativene. requireReady(['lib/image.compare.slider'],function(ics){});

Samtidig er det klart at kommunens administrasjon vil foreslå en rekke såkalte rekkefølgekrav. Det gjelder blant annet trafikken til og fra hallen.

Les også: Se de nye planene for storbyhallen på Øya

Utvide fortau, sykle i veien

- Beregninger utført i saken viser en årlig døgntrafikk på cirka 2000 kjøretøy i Klostergata i dag. Vi regner med at den øker med mellom 200 - 250 kjøretøy når den nye hallen står ferdig. Det betyr at det er mulig innenfor dagens gateareal å bedre de trafikale forholdene. Vi ser for oss å utvide fortauet på en side av veien for å bedre forholdene til de som skal gå der, og at syklistene kan sykle i veibanen, sa Bøkestad i formannskapet.

foto
Byplansjef i Trondheim, Hilde Bøkestad Foto: Christine Schefte

Hun forklarte at det ble jobbet med AtB for å kartlegge hvordan bussene til og fra området kan gå.

- Det må være en viss frekvens på disse bussene. I anbudet for ny rutestruktur som ble sendt ut for få uker siden er det satt opp en rute, men vi har ikke fått tydelig tilbakemelding fra AtB om hvordan rutetilbudet vil bli, sier Hilde Bøkestad.

Les: Alt om Trondheim Spektrum

Timebusser til hallen

I august 2019 starter AtB opp med den nye rutestrukturen i Trondheim, hvor superbuss blir en viktig del. I forslaget har AtB lagt inn én rute til og fra storhallen (hvis det blir storhall) én gang i timen på kveldstid mandag til fredag, samt i helgen.

- Dette blir en del av linje 12 som starter på Dragvoll, og avsluttes på Marienborg. En gang i timen mellom 16.30 og 22.30 svinger en el-buss på 18 meter mot Nidarø, og har sin stopp der. Men det er ingenting i veien for at frekvensen utvides, og det er selvfølgelig muligheter for å tilpasse tilbudet i forhold til messer, konserter og andre arrangement, sier direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning.

Bred nok for buss

- Hva må til for at Klostergata skal tåle bussbelastning?

- Fartsdumpene må gjøres om til fartsputer, og gatestrukturen må strammes inn. Vi har lagt til grunn at man ser på Klostergatas fremkommelighet, deriblant gateparkering. Det er klart at bussen veier sine tonn, men dette er en leddbuss som fordeler vekten på tre akslinger så bakketrykket blir ikke all verden. Bussen vil ikke møte andre busser, og gata er bred nok, sier han og legger til at el-bussen ikke vil være et støyelement.

foto
Direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning

Dersom det opprettes kollektivtilbud – som er tilpasset brukere med nedsatt funksjonsevne – gjennom Klostergata vurderer Byplankontoret om det faktisk er nødvendig med en forbedret bruforbindelse fra Nidarø til Ila, slik det tidligere har vært antydet at må til.

Vegvesenet trakk innsigelsen

Statens vegvesen har signalisert at de vil trekke sin innsigelse mot trafikkløsningen i Klostergata.

For hall-alternativ 2, som oppfyller alle krav politikerne bestilte, mener byplan at antall parkeringsplasser bør reduseres fra foreslått antall på 180 til maks 100 innenfor planområdet. I dag er det plass til nærmere 550 biler. I tillegg er det 86 plasser ved friidrettsbanen som byplankontoret mener kan brukes. Det er også lagt inn forslag om at man må bestemme seg for bruk av tre- eller tegl i fasade og vegetasjonsdekke på taket.

Skeptisk til gjennomføring

Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, har lenge vært svært skeptisk til om det er mulig å gjennomføre dette prosjektet. Hun ble ikke mer beroliget av byplankontorets redegjørelse.

- Jeg er svært usikker på om dette lar seg løse. Man legger opp til en plan som både skal sikre bussenes fremkommelighet, samtidig som antallet som går og sykler langs Klostergata vil øke betydelig. Jeg er redd for at det ganske enkelt ikke er nok plass til alle langs denne trange gata. Et annet forhold er kostnadene en utbedring av gaten vil medføre. Dette er et område med mye vern og arkeologiske områder. Uansett må vi ha flere detaljer på bordet om hvordan dette skal løses før bystyret er i stand til å fatte vedtak, sier Skjøtskift.

Hun mener det er uforsvarlig å vedta en slik plan uten at alle forhold er vurdert.

- Vi kan ikke regulere et område under den forutsetningen at det sikkert kommer til å løse seg en gang i fremtiden. Alt jeg ser nå gjør meg mer og mer overbevist om at det ikke er mulig å bygge en slik hall på Nidarø, sier Skjøtskift.

Hun tror heller ikke prosjektet lar seg løse ved bare å gjøre tiltak i Klostergata, og ikke gjøre om brua over Nidelva til Ila.

- Det handler ikke bare om adkomsten til hallen. Dersom det blir nødvendig å evakuere området så må brua over til Ila benyttes. Da kommer man trolig ikke unna at en må ha universell utforming, altså tilpasset rullestolbrukere og andre funksjonshemmede. Man kan ikke satse på å kjøre utrykningskjøretøy inn til hallen langs Klostergata samtidig som at folket skal evakuere der, de må da gå over denne brua, sier Skjøtskift.

foto
Trafikkaos. Slik så det ut i Klostergata under Nor-fishing i august. Nå er planen at gata skal reguleres under større arrangement. Foto: jens petter søraa

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.