Vedtok å vurdere overvåking ved skoler i Trondheim

foto