Fire fylkeslag, inkludert Trøndelag, vil at Frp skal engasjere seg mer i miljødebatten.

Resolusjonen «Frp i kamp for miljøet» handler om håndfaste grep som resirkulering, plast i havet og flaskepant - og den vedtas trolig på Frp-landsmøtet nå til helgen. Når det gjelder klimaendringer, er uenigheten større. I 2008 sa Per Sandberg:

- Slik jeg ser det, finnes det ingen eksakt dokumentasjon på at temperaturen har steget som følge av menneskelig påvirkning. Det finnes ingen fasit, sa Per Sandberg til Adresseavisen i 2008.

- Mener du fremdeles det samme?

- Jeg er en klimarealist, og jeg tror fortsatt ikke vi har alle svarene og fasiten. Det er derfor vi driver forebygging. Det jeg sa i 2008, var med basis i den kunnskapen jeg hadde da. Siden da er det kommet mange rapporter som styrker både den ene og den andre siden. Det jeg sa i 2008 er like aktuelt i dag, sier Sandberg.

Les også: Tror egen fortid kan bli en belastning

Bekymret nestleder

- Anerkjenner du FNs klimapanels konklusjoner?

- De har fått mye kritikk også. Jeg er betydelig bekymret for klimaendringer, uansett hvorfor endringene kommer.

- Er en del av klimaendringene menneskeskapte?

- Jeg vil ikke svare ja eller nei på dette. Vi har ikke alle svarene i dag, men vi må være føre var. Det eneste vi vet, er at klimaendringene kommer med stormskritt, sier Sandberg.

Han mener han står «midt i» partiet i denne debatten:

- Jeg kommer aldri til å benekte klimaendringer, men jeg har heller ikke så stor kunnskap på dette med at jeg kan konkludere, sier Sandberg.

foto
Per Sandberg sammen med partileder Siv Jensen og nestleder Ketil Solvik-Olsen under Frp's pressekonferanse før helgens landsmøte

Les også: - Mindre krangling med Venstre om bord

God på sortere

«Økt fokus på resirkulering og gjenbruk vil ha stor betydning for hvor mye plast og mikroplast som havner i havet,» heter det i resolusjonen. Frp vil satse på standardisering av gjenvinningsprosesser, et mulig forbud mot mikroplast, holdningskampanjer, folkeopplysning og å vurdere å øke flaskepanten. De vil også legge bedre til rette for kildesortering der folk bor.

- Bør folk flest bli bedre på kildesortering?

- Ja, men systemene må også forenkles, det må være lett for folk å kildesortere.

- Er du selv god på kildesortering?

- Jeg tror jeg er over middels. Jeg kjører alltid selv til avfallsmottak, det liker jeg. Så er det lite søppel etter meg i regjeringsleiligheten. Jeg er også veldig bevisst på dette med forsøpling i det offentlige rom. Der er jeg over gjennomsnittet flink, jeg er en form for perfeksjonist.

- Bør folk flest fly mindre og ta mer tog når det er mulig?

- Nei. Folk må fly når de selv synes det er nødvendig. De flyr ikke fordi det er artig. Forurenser skal betale, og det gjør man i dag, i betydelige summer. Så må vi også huske på at teknologien går fremover: Bilen forurenser betraktelig mindre nå enn før, sier Sandberg, som selv har fire kjøretøy: En pickup, en Berlingo varebil, en BMW og en MC.

- Det er ikke «typisk Frp» å kjøre bil lenger, mener fylkesleder i Trøndelag, Anita Gilde. Er du enig?

- Nei, det er jeg ikke enig i. Det kommer an på hvor Frp-eren bor hen. Men Frp er et bilparti, det er det ingen tvil om, sier Sandberg.

Han slår fast at særlig blant Frp's «lokale unge og kvinnelige tillitsvalgte» er miljøengasjementet stort.

foto
Miljøengasjert Frp-er: Anita Gilde (Frp)

«Typisk Frp!»

Fylkesleder Anita Gilde (Frp) i Trøndelag er en av de som står bak resolusjonen. Selv elsket hun diesel og følelsen av å kjøre alene i sin gamle Diesel-Peugeot på vei til jobb. Nå tar hun buss, tog eller sykkel fra hjemmet i «gokk» i Skaun kommune til arbeidsplassen på Heimdal i Trondheim.

- Det er ikke «typisk Frp» å kjøre bil nå lenger. Vi er bilistenes parti, men det er mange som stemmer Frp av andre årsaker enn bil og samferdsel. Frp-ere reiser kollektivt som alle andre og vi har en stor gruppe unge politikere som er veldig opptatt av miljø og litt andre saken enn bil, sier Gilde.

Hun mener Frp har endret seg stort de siste to periodene:

- Fra å være et parti som ikke tok FNs klimapanel på alvor og frem til i dag: Det er et stort sprang, slår fylkeslederen fast.

Litt ros fra Zero

Kommunikasjonssjef Jon Evang i Miljøstiftelsen Zero kommenterer Frp-resolusjonen:

- Det er bra at Frp ønsker å ta eierskap til miljø- og klimasaken. Utfordringene med plast er flere, og berører både miljø og klima, samt dyre- og folkehelse. I tillegg til å håndtere plast som et søppelproblem, trenger vi politiske virkemidler for å øke gjenvinning og resirkulering, og bruk av fossilfri plast. Intensjonen i forslagene er gode, selv om de kunne vært mer konkrete. Kanskje kan Frp bruke dette som et utgangspunkt for å engasjere seg i sirkulær økonomi? skriver Evang i en e-post.

- Zero roser intensjonen til Frp, men spør også: Vil Frp bidra til å øke lønnsomheten i resirkulering og gjenvinning gjennom tøffere krav til bransjen eller avgifter på oljebasert plast?

- Ja, dette er en diskusjon som går. Men pisk, pisk, pisk hele tiden ... Det er ikke nødvendigvis løsningen, sier Sandberg.

Les også: Vil ikke si om Frode Reppe mister jobben