Politiet skal være bedre rustet for et økt trusselnivå