Siste innlegg

  • Det er knyttet stor spenning til kommunedirektør Morten Woldens budsjettforslag. Hva skal det investeres i? Hvilke sektorer opplever kutt? Og hvordan tas forslaget imot? Vi følger fremleggelsen og gir deg reaksjonene. Send oss gjerne tips!

Har du tips om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn
Stian Wallum

SV glad for fokus på levekår og fattigdom

- Det er viktig å gå igjennom budsjettet med særlig fokus på hvordan vi som kommune kan bidra positivt for de som har minst - i en situasjon der folks privatøkonomi er under sterkt press pga strømpriser, matvarepriser og økte renter. I den sammenhengen er det gledelig at vi får presentert et levekårsbudsjett og at kommunedirektøren har fokus på kunnskap om utenforskap, men vi har ikke helt fått øye på hvor tiltakene mot utenforskap er. Vi er også skuffet over at «laget rundt eleven kuttes, sier Mona Berger i SV. Gruppeleder Silje Salomonsen mener fotballhall må vike på investeringssiden: - Vi må prioritere prosjekter som trengs for tjenestetilbudet. Vi vil få mindre fra kraftfondet til investeringer pga urolig aksjemarked. Vi må bygge skole i Østbyen raskere enn planlagt pga boligbygging der, da kan vi ikke øke investeringer til en fotballhall.

Stian Wallum

- Sjanseløs uten karbonfangst på Tiller

Klimakuttene må intensiveres kraftig Foto: Skjermdump fra kommunedirektørens framlegging

Ola Lund Renolen fra MDG var brukbart fornøyd etter at budsjettforslaget fra kommunedirektøren var lagt fram:

- Klima nevnes som et av satsingsområdene og feltet er riktig adressert i budsjettet.

Renolen medgir at kommunen vil få enorme utfordringer om de skal greie å nå utslippsmålene som fra 2024-2030 stuper bratt nedover.

- Vi ble litt beroliget i fjor og det ser ut som vi kan klare 2023-målet, men det er etter 2023 det virkelig begynner. Uten karbonfangst på Tiller så klarer vi det ikke. Det finnes ikke andre utslipp som er store nok til å kunne veie opp for det tiltaket.

Karbonfangst og lagring på Tiller er ikke en beslutning som ligger til kommunen.

- Vi må pushe på med de andre aktørene, som Statskraft Varme og statlige myndigheter. Vi trøkker på så godt vi kan. Utslippsmålene i 2023 blir en lakmustest for om vi lykkes, uttalte Renolen.

Norunn Bergesen

- Vi ønsker oss mer til skole

Skolebudsjettet for 2023 ga svært dårlig gjenklang hos rektorene i Trondheim.

- Er det nok penger i dette skolebudsjettet?

- Vi ønsker oss mer til skole. Vi har større ambisjoner for skole og oppvekst enn det kommunedirektøren har foreslått, sier Sara Shafighi (AP).

Men spørsmålet er hvor mye mer de klarer å komme med. Kommunaldirektør Morten Wolden har minnet om at det er mørke skyer i horisonten for både Trondheim og andre kommuner. Mangelen på kvalifisert personell i kombinasjon med eldrebølgen, vil gi vanskelige år framover.

- Den situasjonen vi ser i Europa og resten av verden akkurat nå påvirker oss også. Og det er en krevende situasjon, sier Shafighi.

«Vit at vi ser og hører dere, og viktigst av alt: At vi følger opp. Mye er gjort, men vi er ikke ferdige med vårt arbeid og vil fortsette å løse utfordringene i kommunen vår.»

Det skrev Sara Shafighi i et leserinnlegg i Adresseavisen etter flere saker om skoleøkonomi og debatt på Adressa-huset 1. juni.

- Hvordan skal dere følge opp?

- Vi skal ikke gi opp våre prioriteringer og ambisjoner. Det betyr at kjerneoppgavene oppvekst og helse må prioriteres, sier hun.

- Hvor på skolebudsjettet kommer det mer penger fra dere?

- Nå må AP, SV, Sp og MDG sette seg ned å snakke om det, så får vi se. Men det er ikke tvil om at vi mener det er på bemanning. I foreslått budsjett ligger det 8,7 millioner i påpluss. Fordelt på 57 skoler er ikke det mye penger, sier Shafighi.

Hun holder frem at det er viktig både å fylle lærernorm og å styrke andre yrkesgrupper i skolen.

- Men i hvor stor grad vi klarer å styrke bemanning, har jeg ingen kommentar til nå.

Hva med læremidler? Der har dere lovet 150 millioner og gitt 75. Kommunedirektøren foreslår 10 millioner i 2023.

- Kommer det ytterligere 65 millioner?

- Det er det vi har lovet. Så må vi vente å se når vi kan oppfylle løftet.

De fire styringspartiene setter seg ned sammen og vil ha jevnlige møter utover høsten.

- Så kommer vi tilbake til dette, sier Shafighi.

Norunn Bergesen

Høyre stiller seg bak rektorene

Trygve Bragstad (H) og hans parti har vært offensive i å snakke om økte rammer for skolen.

- Er dette godt nok?

- Nei. Jeg er enig med rektorene om det. Og jeg har vært enig med dem over år at vi trenger å bruke mer penger på skole.

- Hva mye mer vil Høyre legge på skolebudsjettet?

- På samme dag, kort tid etter at budsjettet er kjent, kan vi ikke komme med konkrete summer. Det må vi diskutere i gruppa først, men vi vil satse mer offensivt enn det som ligger i kommunedirektørens budsjettforslag.

- På hvilke felt?

- Læremidler, driftsbudsjett og skolebygg.

Trygve Bragstad sier de skal se på hvor mye de kan klare å hente, men lister opp:

- 10 millioner på læremidler i 2023 er ikke i tråd med det vi hadde sett for oss. Det er altfor lite penger. I fjor bevilget vi halvparten, 75 millioner, i en engangsinvestering. Og nå må vi se på hvor langt vi kan strekke oss.

- Betyr det at dere vil gi ytterligere 75, som lovet eller at løftet brytes?

- Nå var det kanskje ikke vi som lovte det, men vi må se på hvor mye vi kan klare nå og fremover.

Han sier at skolene ikke har nok penger på driftsbudsjetteneog at disse summene må opp.

- Drift er en av de store utfordringene. I snitt 1,5 millioner per skole, til alt som kommer etter at de ansatte er lønnet, er altfor lite. Her har vi tidligere foreslått 500 000 per enhet. Det er noe vi vil foreslå igjen i år.

- En halv million ganger 57 til skolenes driftsbudsjett?

- Jeg vil ikke gi en sum her ennå heller.

Skolebygg er en annen hjertesak for Bragstad.

- Det er skrikende mangel på skolekapasitet og boligtomter i Trondheim. Det er en kritisk faktor.

- Så dere vil bygge mer under dyrtiden vi er inne i nå?

- Det er snakk om å omdisponere og tenke nytt. For eksempel gjennom tettere samarbeid med private. Vi kommer til å resirkulere våre forslag rundt dette, kommenterer han.

Torun Støbakk

Rødt: Stiller spørsmål ved «skianlegg til eliten» i tøffe tider

- Når kommunedirektøren sier at BPA er veldig dyrt og at de pengene skal hentes hos hjemmebasert omsorg, blir jeg skeptisk. Når han sier at det har vært merforbruk i BOA-tjenesten, tenker jeg at det kanskje har vært underbudsjettert, sier gruppeleder Roald Arentz i Rødt.

Han mener tjenestene i Trondheim er underfinansiert på flere områder.

- Summen av alle driftsområdene i Trondheim mener jeg har vært underbudsjettert i lang tid, og jeg synes det er synd at man ikke får gjort noe med det i den tross alt trygge økonomien Trondheim har, sier han.

Han synes også det er betenkelig at avgiftene i Trondheim økes i kommunedirektørens forslag, og sier Rødt håper å påvirke budsjettet i en mer sosial retning.

Han er ikke prinsippielt imot at det bygges ut sykehjem og lignende nødvendig infrastruktur i Trondheim, men stiller spørsmål ved om alle byggeprosjekter er like nødvendig.

Kommunedirektøren legger opp til rekordstore investeringer neste år.

- Den største potten på investeringsbudsjettet er faktisk skianlegget i Granåsen, og det er en litt merkelig prioritering. Hvis rammene er så trange som kommunedirektøren vil ha det til, er det kanskje ikke hensiktsmessig å bruke 1,5 mrd på et skianlegg til eliten.

Torun Støbakk

Raser mot BOA-«kutt»: - Kommunens ledelse tar ikke innover seg alvoret

- Nok en gang presenteres et budsjett med underfinansiering av BOA. Det er ikke samsvar mellom regnskapsprognose for 2022 og foreslått budsjett for 2023, sier Håvard Ravn Ottesen, leder av Norsk forbund for Utviklingshemmede i Trondheim, etter budsjettframleggelsen onsdag.

BOA, altså tjenestene for utviklingshemmede, har over år brukt langt mer penger enn de har fått i budsjettene fra kommunen, samtidig som en rapport tidligere i år slo alarm om situasjonen i tjenestene.

Det kulminerte i en offentlig høring tidligere i høst. Nå vil kommuneadministrasjonen gi BOA-tjenestene en budsjettøkning på 58 millioner kroner, noe som de facto vil oppleves som et kutt, hvor tjenesten må redusere i tilbudet til neste år.

-Kommuneadministrasjonen sa de lyttet, direktøren innrømmet i en offentlig høring at kommunen har en sviktet en gruppe. Kommunerevisjonen har levert en alvorlig rapport som fortsatt ikke er politisk behandlet. Kommunens forslag gir ikke det løftet vi forventer, sier Ottesen.

- I klartekst: Kommunens ledelse tar ikke innover seg alvoret i situasjonen, sier Ottesen, som nå setter sin lit til politikerne.

Torun Støbakk

Ottervik (Ap): - Vil kjempe for mer til eldre

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier kommunedirektørens budsjettframleggelse onsdag, viser at Trondheim kommune har en solid økonomi som er rustet for "ruskeværet" som kommer som følge av krig og økonomisk nedgang i Europa framover.

- Vi er godt rustet til å ta den trøkken, men det er stramme budsjett uten rom for veldig mye nysatsing. Så blir det nå en politisk oppgave nå å gå gjennom og se på hvordan vi skal klare å prioritere de viktigste områdene innenfor spesielt skole, helse og eldre, og også ha en god tanke for familiene som nå strever med økte utgifter, sier Ottervik.

Det legges opp til at BOA får et "kutt" - selv om de på papiret får tilført 58 mer enn neste år. Samtidig styrer enheten mot et overforbruk på 160 millioner kroner i årets budsjett.

Det er en bekymring.

- Jeg tror ikke vi har kontroll på BOA enda, men det gjøres grep som handler om hvordan vi bruker ressursene og settes inn flere ledere som skal styre til bedre kvalitet og oppfølgingen av tjenestene våre, sier Ottervik.

- Sammen med de påplussingene kommunedirektøren gjør nå er det mange skritt i rett retning, så får vi se om det er nok.

Hun er også bekymret for BPA-utgiftene til kommunen, som har økt kraftig, og som spiser av pengepotten til andre tjenester.

Og satsingen på eldre i kommuneadministrasjonens budsjettforslag:

- Jeg tror nok det sitter langt inn å få Ap med på ikke følge opp eldreomsorgen tettere, legetjenester, og det å ikke satse mer på hjemmebaserte tjenester som vi vet vi trenger for å få pasienter ut av sykehuset og få til gode behandlingsløp. Det vil i alle fall vi kjempe sterkt for å få på plass, sier Ottervik.

Vegard Frøseth Fenes i Senterpartiet trekker fram skole som et område som må styrkes sammenlignet med kommunedirektørens forslag.

- På grunnbemanning i skolen tror jeg vi har en jobb å gjøre for å komme i mål på en god måte med dette budsjettet, sier Fenes.

Torun Støbakk

Bekymret for eldresatsing og eiendomsskatt

- Det som er vanskelig å akseptere er at man kutter både i sykehjemstilbudet og i hjemmebasert omsorg. Det er ikke bra, og det tror jeg ikke vi kan akseptere. For Høyre er det viktig at vi følger opp eldreplanen og har en god og verdig behandling av folk i alderdommen. Når man ikke klarer å øke på hjemmebasert omsorg, som er en betingelse, er det ikke bra.

Hun reagerer også på at det legges opp til økte skatter og avgifter til Trondheims innbyggere i kommunedirektørens budsjettforslag.

- Det er vanskelig nok for mange nå, om man ikke skal få økning i eiendomsskatten og. Høyre har hvert budsjettår satt på bremsene for eiendomsskatten. Den bør ikke øke, den må trappes ned, sier Skjøtskift.

Roy Tommy Bråten

Les mer om den økte byggeboomen kommunen legger opp til her.

Stian Wallum

- Svært ambisiøst

Wolden avslutter: - Dette er et svært ambisiøst budsjett. Utfordrer handlingsreglene. Satser på eldre og utdanning. Kommunens brukere og innbyggere vil få tjenester på samme nivå som tidligere.

Stian Wallum

Satser, men har merforbruk på 120 mill

Hovedpunktene i driftsbudsjettet innen helse og omsorg Foto: Skjermdump

Helse og omsorg er et stort område i kommunen. Driftsbudsjettet viser økte overføringer til flyktninger, Boa og grunnbemanning. Woldens powerpoint peker også på skyhøyt merforbruk i 2022.

Stian Wallum

De store investeringene

De største investeringspostene Foto: Skjermdump

Dette er de store enkeltinvesteringene i trondheimsbudsjettet. Fotballhall i Granåsen er lagt inn, på grunn av at politisk nivå ønsker videre arbeid med saken.

Roy Tommy Bråten

- Blir ikke arbeidsledig denne høsten, heller

- Det er veldig alvorlig at penger som skulle gått til å håndtere brukervekst innenfor psykisk helse og rus, benyttes til å saldere budsjettet. Og i tillegg kommer et ganske brutalt rammekutt innenfor samme område, på 6,8 millioner hvert år fra 2024.

Det sier Frps Elin Marie Andreassen i en kommentar underveis i presentasjon.

- Det mangler også mye på å ivareta kvalitet i tjenestene for hjemmeboende innenfor helse og omsorg, nærmere 20 millioner i 2023, fortsetter hun.

Det er også foreslått en reell økning i eiendomsskatt på over 70 millioner.

- Det er selvsagt ikke akseptabelt, mener Andreassen.

Hun mener byggestart for Granås ungdomsskole, ishall, bydelsbasseng Moholt og nye bofellesskap kommer for sent i perioden.

- Det er mye å ta tak i. Vi blir ikke arbeidsledig denne høsten heller, melder hun.

Stian Wallum

10 millioner på overtid på Boa i sommer

Morten Wolden redegjorde for at det blir en økt satsing på yngre brukere innen Boa-feltet, barne og familietjenesten og brukerstyrt personlig assistent. Samtidig opplyste han om skyhøyt overforbruk på feltet.

- Vi brukte 10 millioner på overtid innen Boa bare i sommer. Så selv om budsjettet øker, så må utgiftene ned, sa Wolden.

Stian Wallum

Langt igjen til klimamålene

Klimabudsjettet Foto: Stian Wallum

- Vi ligger greit an i dag, men framover må kuttene bli vesentlig større. Iverksatte tiltak er ikke nok til å nå målet i 2030, opplyste kommunedirektør Morten Wolden.

Roy Tommy Bråten

Avgiftene går til værs med forslaget til kommunedirektøren. Det kan du lese mer om her.

Roy Tommy Bråten

Utdanningsforbundet er på plass for å høre om skolen blir hørt, og får mer penger.

Stian Wallum

- Aldri vært mer alvorlig

Det er mørke skyer over dette budsjettet, uttaler Wolden.

- De mørke skyene på kort sikt er alvorlige, med krig i Europa og med to år i pandemi, men utfordringene i Trondheim på lang sikt er også alvorlig. Aldri har klimakrisa vært mer alvorlig enn nå. Og utfordringene med bemanning og kampen mot utenforskap er andre alvorlige forhold.

Stian Wallum

Spent Rita før budsjettet

Velkommen i livestudio fra budsjettframleggelsen i rådhuset. Like før start møtte vi ordfører Rita Ottervik. Hun er spent på særlig tre ting før budsjettet legges fram. - Helsetjenestene i byen er veldig viktig. Jeg håper på gode løsninger for de utskrivingsklare fra St. Olav, fastlegeutfordringen og bemanningen i kommunehelsetjenesten.