Med disse betalingskortene startet politiets opprulling av nettovergrepssaken

foto