foto
I front går fra venstre: Inger Bakken (lilla jakke), Maiken MInsaas, Randi Aasheim og Jarle Larsen. Bak finner vi Inger Wold, Agnes Jonli, Eli Greif Rolf-Ulrik Wisløff, Stein Birger Halvorsen, Gunnar Simonse, Ole Wiktor Olsson, Karin Wisløff, Liv Witsø og Marit Dahlen. Foto: Morten Antonsen

- Vi må gå så hardt at vi bare kan si ja eller nei