Nå gir Trondheim kommune støtte til lag og foreninger som vil dyrke frukt og grønt i byen.

I en bakke på Bakklandet, der det tidligere var for det meste ugress, skal Kneiken felleshage dyrke poteter, gulrøtter og peppermynte. Hver helg møtes frivillige som er medlemmer i felleshagen til dugnad for å dyrke jorda.

– Det er meningsfylt å grave i jorda. Man glemmer tid og sted. Også er det artig å gjøre det i fellesskap, sier Sigrid Bakken Døsvik. Hun er en av initiativtakerne til felleshagen på Bakklandet.

Gleden av å gjøre noe sammen er nettopp noe av grunnen til at kommunen har valgt å bevilge penger til lag og foreninger som ønsker å drive med urban dyrking.

– Det er med på å skape samhold og integrering i en by. Fellesprosjekt er bra for helsa og det sosiale. Man kan øke livskvaliteten og samholdet i lokalsamfunnet, sier avdelingsleder Hanne Aaserud ved miljøenheten ved Trondheim kommune. I 2015 har kommunen en tilskuddspott på 300 000 som lag og foreninger kan søke på, i tillegg er det satt av en pott på 200 000 til motivasjon og medvirking. Til neste år er det satt av én million kroner til tiltak for urban dyrking.

Formålet er, i tillegg til at urban dyrking kan skape fellesskap,  at byfolk skal få en bedre forståelse av hvor maten man ellers kjøper i butikken kommer fra.

– Det er viktig å ha respekt og kunnskap om landbruk. Det er også bra for miljøet at det blir dyrket mer i byen, sier Aaserud.

Fordeler arbeidet

Kneiken felleshage ble stiftet i februar da noen ildsjeler bestemte seg for at de måtte komme i gang med prosjektet. På det første møtet kom rundt 60 mennesker fra hele byen som var interessert i prosjektet. Nå er rundt 40 personer innmeldt i felleshagen. Mellom fem og femten personer møter opp til dugnad på Kneiken felleshage hver helg.

De ønsker å komme i gang med å dyrke så mye som mulig denne sesongen.

– Vi har arbeidslag som har ansvar for forskjellige deler av hagen. Noen planlegger hva vi skal plante, andre har ansvar for det praktiske. De som er med på arbeidet med felleshagen har forskjellig kompetanse, som gjør at vi lærer hele tiden noe nytt fra hverandre, sier Mari Raunsgard.

De har i løpet av våren plantet urter og grønnsaker i kasser. Halm er plassert over jorda slik at fuktigheten i jorda blir bevart. Sukkererter har fått et eget klatrestativ som de i løpet av sommeren kan snirkle oppover. Felleshagen har også en plan for hva de har lyst til å dyrke fremover. Ned mot veien skal de sette ned frukttrær og bærbusker skal i jorda lenger oppe i bakken.

– Det er bra at vi har et langtidsperspektiv. Det er godt å se hvor bra det kan bli i fremtiden. Vi kommer til å dyrke mer for hvert år, og lærer hele tiden noe nytt om hva som blir vellykket og hva som ikke fungerer like bra, sier Raunsgard.

Penger til vannpunkt

Kneiken felleshage skal søke om penger fra kommunen. Dersom søknaden blir innvilget skal de bygge et vannpunkt som gjør det lettere å gi plantene den næringen de trenger.

– Vi har fått god støtte fra kommunen til å komme i gang med prosjektet, sier Jan Kristian Hagen.

Trondheim kommune har flere kriterier for hvem som kan få støtte til urban dyrking. De som har lyst til å komme i gang med en hage i byen kan søke om penger til oppstartskostnader, felles utstyr, infrastruktur og kurs. For at man skal få tilskudd må man blant annet levere en tidsplan, beskrivelse av hva man skal bruke pengene til og oversikt over hvor mye det vil koste.

– Pengene kan ikke gå til lønn eller til enkeltpersoner. Det må være tiltak som går til fellesskapet, sier Aaserud.