Fare for jordskred på grunn av store nedbørmengder

foto