- Man ender ofte opp med å gjøre dumme ting når man har mye fritid

foto