Fikk varsel om våpenmann dagen før han kom på skole