Vindkraftverket på Innvordfjellet kan bli droppet

foto