- Dette handler om å berge det som berges kan

foto