Fylkeslegen: - Religiøs samling på tvers av kommuner ser ut til å knytte utbrudd i flere kommuner sammen

foto