Kaldluftsutbrudd fra Arktis gir langvarig kuldebølge i Trøndelag fra søndag

foto